Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท : เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และยกเลิกการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา รายละเอียดตามแนบ **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนอำนวยการ/ บริหารงานทั่วไป โทร. 055-428239 ต่อ 121

Scroll Up Skip to content