Menu
home
>>
ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อ สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) เลขที่ 9 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก – เด่นชัย ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5542-8239
โทรสาร: 0-5542-8238
อีเมล : drr9@drr.go.th
แผนที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ): Latitude: 17.65632 Longitude: 100.1023

Scroll Up Skip to content