Menu
home
>>
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมการควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทางตามระบบ QCS ประจำปี 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 มอบหมายให้
นายภิญโญ สอนโต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการฯ เป็นประธานการประชุมการควบคุมคุณภาพวัสดุและ
งานก่อสร้างทางตามระบบ QCS ประจำปี 2563  โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการส่วนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content