Menu
home
>>
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมให้การต้อนรับ นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผส.ทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)รักษาราชการแทนผส.ทชที่ 9 (อุตรดิตถ์)

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมให้การต้อนรับ นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการส่วนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content