Menu
home
>>
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ขอเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท สอดรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ทช.เชื่อมใจ” เตรียมมอบรถเข็นเป็นกำลังใจ 200 คัน

 

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ขอเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท สอดรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ทช.เชื่อมใจ” เตรียมมอบรถเข็นเป็นกำลังใจ 200 คัน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมจัดกิจกรรมส่งมอบรถเข็น (Wheel Chair) ตามโครงการ
“ทช.เชื่อมใจ” เพื่อมอบให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จำนวน 200 คัน โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อสอดรับกับนโยบายของ
 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย
 จากการใช้รถใช้ถนนและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้รับรถเข็นไปใช้ในชีวิตประจำวันให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการ
ในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้พิการทั่วประเทศประมาณ 2 ล้านคน โดยประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประเภทที่มีผู้พิการมากเป็นลำดับที่ 1 หรือมากกว่า 9 แสนคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่มาตลอด ทั้งนี้ ในส่วนของ ทช.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวและทาง ทช.มีความประสงค์ในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการฯ จึงได้จัดโครงการ “ทช.เชื่อมใจ” มอบรถเข็น (Wheel Chair) จำนวน 200 คัน ให้กับผู้พิการฯ ที่ปฏิบัติงานในสังกัด ทช. หรือญาติ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตามโครงการถนนสวย
หน้าหมู่บ้านของ ทช. ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำการมอบรถเข็น (Wheel Chair) ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านผู้แทนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 ทั่วประเทศ ต่อไป ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการฯ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ ทช.ได้ร่วมกันทำความดีและร่วมแบ่งปันให้กับผู้พิการฯ อีกด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content