Menu
home
>>
วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์  ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล  ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียวัตถุสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์  มีความเชื่อว่าการได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จะได้รับอานิสงส์สูงสุด และเช่นเดียวกับพระพุทธบาทสระบุรี พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธา จะตั้งใจมานมัสการให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต

Scroll Up Skip to content