home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 14:45

logo
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั่งที่ 1

วันที่ : 543 16:15

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 543 17:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 11:30

logo
การยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 543 13:45

logo
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 543 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 10:00

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

วันที่ : 543 09:15

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ : 543 16:00

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 11:45

หน้า