home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันที่ : 543 15:30

logo
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 543 09:15

logo
ข้อเสนอปฎิบัติราชการปี 60

วันที่ : 543 16:00

logo
กรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของข้อเสนอฯ ปี 59

วันที่ : 543 09:00

logo
แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ไม่จำเป็นใช้งาน

วันที่ : 543 11:30

logo
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 14:45

logo
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั่งที่ 1

วันที่ : 543 16:15

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 543 17:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 11:30

logo
การยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 543 13:45

หน้า