home

ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

รูปภาพ: 

                    วันที่ 23 มิถุนายน 2562  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ สายพล.3012 แยกทล.117 – บ้านหนองบัว
        อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อการตรวจสอบและป้องปรามผู้กระทำผิดพรบ.ทางหลวงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนนทางหลวงชนบท

วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 1, 2019 - 11:30