home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ

รูปภาพ: 

             วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ของฝ่ายปฏิบัติการโดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 20, 2019 - 11:30