home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ

รูปภาพ: 

        

                                       วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9เป็นประธานประชุม
           เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและการใช้จ่ายงบประมาณ
           ประจำเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่
           ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 20, 2019 - 09:30