home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

รูปภาพ: 

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 20, 2019 - 10:15