home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับของรักษาการวิศวกรใหญ่ (นายสานิตย์ ศรีสุข)

รูปภาพ: 

                วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9  พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด
เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับของรักษาการวิศวกรใหญ่ (นายสานิตย์ ศรีสุข)
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทลำปาง จ.ลำปาง

 

 

 

วันที่: 
ศุกร์, พฤษภาคม 17, 2019 - 13:15