home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมพิธีถวายสักการะและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รูปภาพ: 

                  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายสักการะ
และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 13, 2019 - 09:15