home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รูปภาพ: 

     วันที่  25 เมษายน 2562  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมเข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูป
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงานพิธีพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้า
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและนำกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อให้ข้าราชการ  ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชตลอดจนประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
สร้างความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย

วันที่: 
จันทร์, เมษายน 29, 2019 - 08:45