home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมประจำเดือนเมษายน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ

รูปภาพ: 

                 วันที่ 24 เมษายน 2562 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
  และการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562
 ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

 

วันที่: 
จันทร์, เมษายน 29, 2019 - 14:30