home

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

รูปภาพ: 

        วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสานิตย์ ศรีสุข วิศวกรใหญ่(ด้านสำรวจออกแบบ) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 62
พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริการประชาชนชนบนทางหลวงชนบทหมายเลข 3002 กม.4+500 โดยมี นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 และคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

วันที่: 
ศุกร์, เมษายน 19, 2019 - 13:45