home

สทช.ที่9ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE สายถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย

รูปภาพ: 

            วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE
 สายถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
และพร้อมมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ในเทศการสงกรานต์ 2562 ได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

วันที่: 
ศุกร์, เมษายน 19, 2019 - 11:00