home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการการประชุม การดำเนินการอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

รูปภาพ: 

                 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9เป็นประธานการประชุม การดำเนินการอำนวยความปลอดภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และติดตามผลการรายงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางการดำเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ไตรมาสที่ 1) โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, มกราคม 3, 2019 - 14:00