home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก”

รูปภาพ: 

         วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก”
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)
โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ  ห้องผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

 

วันที่: 
อังคาร, ธันวาคม 25, 2018 - 13:30