home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561

      วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9มอบหมายให้นายภิญโญ สอนโต นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)
เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาแหงชาติของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์(สนามกีฬาหมอนไม้) อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

 

 

วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 24, 2018 - 14:15