home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการ ประชุมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดเตรียมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของกรมทางหลวงชนบท

รูปภาพ: 

     วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดเตรียมถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2561 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ  ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 29, 2018 - 10:30