home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก”

รูปภาพ: 

               วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก”
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)
โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 29, 2018 - 09:45