home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน การควบคุมงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รูปภาพ: 

       วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน
การควบคุมงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

 

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 8, 2018 - 11:00