home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ: 

             วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมต้อนรับนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายภิญโญ สอนโต
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) นำของที่ระลึกไปมอบ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ต.ท่าอิฐอ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

 

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 8, 2018 - 10:45