home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพงาน (QA)

รูปภาพ: 

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพงาน (QA) ทุกด้าน
โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

 

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 1, 2018 - 10:15