home

ครม.สัญจร ครั้งที่ 7 /2561 ตรวจราชการในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

รูปภาพ: 

         วันที่ 18 กันยายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจตรวจราชการในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์
โดยมีนายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ร่วมส่งคณะรัฐมนตรี ณ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วันที่: 
จันทร์, กันยายน 24, 2018 - 15:00