home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

รูปภาพ: 

        วันที่ 11 กันยายน 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทาง
ไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

 

วันที่: 
จันทร์, กันยายน 17, 2018 - 14:45