home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนา ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ฯ

รูปภาพ: 

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดงานสัมมนาของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9  และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด , ติดตามผลการพิสูจน์ทราบเขตทาง ของกรมทางหลวงชนบท
ประจำปี 2561 และ รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางตามแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท ประจำปี 2561 (ไตรมาส3)
โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

 

วันที่: 
พุธ, สิงหาคม 1, 2018 - 09:30