home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเปิดทางน้ำ บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

รูปภาพ: 

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเปิดทางน้ำบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก

 

วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 30, 2018 - 09:00