home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมการดำเนินงานเอกลักษณ์ทาง ทช. ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด

รูปภาพ: 

\

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการเอกลักษณ์ทาง ทช. ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด
โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 28, 2018 - 10:45