home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร "ถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียน" รับเปิดเทอมสนองนโยบาย One Transport , One Family

รูปภาพ: 

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนวัดพระฝาง
สายอต.4009 แยกทล.1045 - บ้านห้วยปลาดุก อ.เมือง,ท่าปลา,ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ลดความคับคั่งของการจราจร เน้นอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับเด็ก
และผู้ปกครอง ตามนโยบายถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียน One Transport , One Familyของกรมทางหลวงชนบท

 

 

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 28, 2018 - 10:30