home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร "ถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียน" รับเปิดเทอมสนองนโยบาย One Transport , One Family

รูปภาพ: 

                   วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวก
การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม สายอต.4007 แยกทล.1041- บ้านม่อนดินแดง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ลดความคับคั่งของการจราจร
น้นอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง ตามนโยบายถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียน One Transport , One Family
ของกรมทางหลวงชนบท

 

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 28, 2018 - 09:45