home

Random Check การปฏิบัติงานตามโครงการ QCS.

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:00

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 14:45

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายพล.4037 บ้านวัดโบสถ์ -บ้านท่าข้าม ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 14:45

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 14:30

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ : 05 ก.ย. 2561 14:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home