home

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 11 พ.ค. 2559 17:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 08 เม.ย. 2559 11:30

logo
การยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 09 มี.ค. 2559 13:45

logo
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 29 ก.พ. 2559 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 21 ก.ย. 2558 10:00

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

วันที่ : 07 ก.ย. 2558 09:15

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ : 18 ส.ค. 2558 16:00

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 24 ก.ค. 2558 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

     

 

   

home