home

Random Check การปฏิบัติงานตามโครงการ QCS.

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:00

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 14:45

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายพล.4037 บ้านวัดโบสถ์ -บ้านท่าข้าม ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 14:45

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 14:30

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ : 05 ก.ย. 2561 14:30

ข่าวทั้งหมด
logo
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 29 ก.พ. 2559 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 21 ก.ย. 2558 10:00

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

วันที่ : 07 ก.ย. 2558 09:15

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ : 18 ส.ค. 2558 16:00

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 24 ก.ค. 2558 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home