home

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันที่ : 26 ม.ค. 2560 15:30

logo
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 25 ม.ค. 2560 09:15

logo
ข้อเสนอปฎิบัติราชการปี 60

วันที่ : 08 ธ.ค. 2559 16:00

logo
กรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของข้อเสนอฯ ปี 59

วันที่ : 08 ส.ค. 2559 09:00

logo
แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ไม่จำเป็นใช้งาน

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 11:30

logo
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 14:45

logo
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั่งที่ 1

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 16:15

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 11 พ.ค. 2559 17:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 08 เม.ย. 2559 11:30

logo
การยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 09 มี.ค. 2559 13:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

     

 

   

home