home

ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ สายพล.2011

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 11:15

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมการดำเนินงานเอกลักษณ์ทาง ทช. ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 10:45

ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ สายพล.3012

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 10:00

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร "ถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียน" รับเปิดเทอมสนองนโยบาย One Transport , One Family

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 10:30

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร "ถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียน" รับเปิดเทอมสนองนโยบาย One Transport , One Family

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 09:45

ข่าวทั้งหมด
logo
แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ไม่จำเป็นใช้งาน

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 11:30

logo
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 14:45

logo
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั่งที่ 1

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 16:15

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 11 พ.ค. 2559 17:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 08 เม.ย. 2559 11:30

logo
การยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 09 มี.ค. 2559 13:45

logo
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี2558

วันที่ : 29 ก.พ. 2559 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 21 ก.ย. 2558 10:00

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

วันที่ : 07 ก.ย. 2558 09:15

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ : 18 ส.ค. 2558 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home