home

ข่าวกิจกรรม

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการการประชุม การดำเนินการอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน จ.พิษณุโลก

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก”

logo
Spot Check การปฏิบัติงานตามโครงการ QCS. จ.อุตรดิตถ์

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานบ้านไพรสุวรรณ

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการการติดตามผลการดำเนินงานฯ

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและ เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ฯ

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากร ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

logo
Spot Check การปฏิบัติงานตามโครงการ QCS. จ.พิษณุโลก

ข่าวทั้งหมด

หน้า