home

ข่าวกิจกรรม

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนา ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ฯ

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเปิดทางน้ำ บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมประจำเดือนกรกรกฎาคม เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการและการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเปิดทางน้ำบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด

ข่าวทั้งหมด

หน้า