home

ข่าวกิจกรรม

logo
ผส.ทช.ที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื่อรองรับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การใช้งานระบบ 14 บริการออนไลน์ (บริการประชาชน)

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนสาย พล.4037 บ้านวัดโบสถ์ -บ้านท่าข้าม ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)มอบอุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้กับมูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน QA ด้านปฏิบัติงาน (ด้านการบำรุงรักษาและงานอำนวยความปลอดภัย)

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืน

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนสาย พล.4037 บ้านวัดโบสถ์ -บ้านท่าข้าม ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ข่าวทั้งหมด

หน้า