home

ข่าวกิจกรรม

logo
ต้อนรับปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจราชการในพื้นที่ขทช.เพชรบูรณ์

logo
ครม.สัญจร ครั้งที่ 7 /2561 ตรวจราชการในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ

logo
Random Check การปฏิบัติงานตามโครงการ QCS.

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายพล.4037 บ้านวัดโบสถ์ -บ้านท่าข้าม ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค)

logo
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค)

ข่าวทั้งหมด

หน้า